Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Człopa

Prasóweczki

W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez to, że człowiek Polski ma prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszystkich państw strefy Schengen. Znaczy to, że posiadając własny dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, oraz co ważniejsze – wykonywać na terenie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Lipiany

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, gdyż w trybie administracyjnym, spotkać można o uznanie za obywatela polskiego. Jest mało możliwości, jak można skorzystać taką metodę, informuje o niej całkowicie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Lipiany

1. O uznanie obywatelstwa może spotkać cudzoziemiec, który istnieje w Polsce minimum rok na platformie zezwolenia na pobyt były nabyty w kontakcie z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka są postaci z naszymi korzeniami, które występują na placu byłego Związku Radzieckiego, głównie na Ukrainie, Białorusi lub na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na pola Polski, a jego pobyt składa się na prawie na osiedlenie się, zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na platformie prawa stałego pobytu, i może wyjść o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie posiadać doskonałe i trwałe źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Z ostatniego sposobu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy są co chwila od 3 lat w stosunku małżeńskim z Polakiem/Polką czyli nie mają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Lipiany

3. O uznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze statusem uchodźcy, którzy używają w Polsce minimum 2 lata i mają danie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może stać także uznane dziecko, którego rodzic jest człowiekiem Polski lub żyje na pola RP na platformie zezwolenia na osiedlenie się lub posiada prawo stałego pobytu, i drugi rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na uznanie dziecka za obywatela naszego świecie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo krajowe i była się o uznanie za obywatela polskiego własnego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie uczestniczy w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat i korzysta zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i korzysta solidne i mocne źródło dochodu oraz tytuł prawny do pokoju mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Lipiany

Uznanie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem łączy się do wojewody, który stanowi jednocześnie pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli efekt jest dobrze uzasadniony i potwierdzony dokumentami – z uznaniem za obywatela polskiego nie stanowi problemu. Wojewoda może skończyć wniosek właśnie to, gdy uzna, zgodnie z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może tworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania i programu publicznego. Co istotne, jako że istnieje zatem forma administracyjna, myślącym o uznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do następnej instancji, którą stanowi MSWiA. Ostateczną podróż do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do którego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, kwota ta istnieje prowadzona).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Znacznie trudniej uzyskać obywatelstwo polskie dochodząc do Prezydenta RP o jego przyznanie. Również owo nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, lecz także dlatego, że nie ma podstaw prawnych, które mówią prezydentowi wydanie wiedze na uznanie obywatelstwa w chłodnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego zdania – może stać nawet rok. Z dodatkowej jednak cechy ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest lepsza dla tych, jacy nie opierają się odpowiednio długim legalnym pobytem w polskim świecie, oraz z różnych przyczyn chcą być się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Lipiany

Kto może wyjść o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można pisać w kraju (do wojewody w pomieszczeniu zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W niniejszym faktu trzeba przygotować się na znaczne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uwierzytelnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie są dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te wymagają wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w wypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest wymagana.

Obywatelstwo Polskie Lipiany

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi dokonać szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą wówczas m. in zezwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające stałe i regularne dochody, zaświadczenie o uprawnieniu do pokoju (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (jeżeli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we efekcie muszą uzasadnić, dlaczego chcą kupić polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które powinien złożyć we efektu należy i przedstawić zaświadczenie o nauce języka polskiego na okresie B1 – wynika to jeszcze cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi stać opublikowany przez Państwową Komisję do potrzeb Poświadczania Nauki Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, że to sam z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Lipiany

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 vote
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments